Ultra Trail Running

What exactly is Ultra Trail Running? And how is competitive (ultra) trail running organized internationally? What is the history, and what are the big names? I try to adress these questions in the article below. Sorry, but for now it's only in Norwegian. I hope to do a more thorough coverage (in English) later, but for now I can only provide the short summary on the right. Stay tuned!


Terrengultraløp - hva er det, og hvordan er det organisert internasjonalt?

Ultraløping har økt i popularitet gjennom mange tiår. Begrepet ‘ultraløp’ favner imidlertid svært vidt og består av en mengde ulike varianter både når det gjelder tid, lengde, underlag og terreng. Regler, krav til ferdigheter og antall deltakere varierer også vesentlig fra løp til løp, fra godt tilrettelagte gateløp til de mest ekstreme villmarksprøvelser. Terrengultraløp er en krysning mellom ultraløp og terrengløp, og vi må se nærmere på begge disse begrepene. 

IAU - International Association of Ultrarunners - regnes av mange, ikke minst av det internasjonale friidrettsforbundet (IAAF), som det øverste organet for organisert ultraløping i verden. IAU arrangerer offisielle VM i standarddistansene 100 km, 50 km og 24-timersløp. Det norske friidrettsforbundet er medlem av IAU og sender utøvere til de internasjonale mesterskapene. 

I 2015 anerkjente IAAF trail running som en egen sport. På norsk blir den direkte oversettelsen “stiløping”, men de lange ultraløpsvariantene kalles som oftes terrengultraløp. Jeg vil bruke betegnelsen terrengultra, i tråd med at Friidrettsforbundet også opererer med NM i terrengultra som det nasjonale mesterskapet for ultra trail running.  Det er imidlertid glidende overganger mot andre idretter med lengre fartstid, som for eksempel 

  • tradisjonell terrengløping - cross country running - hvor brødrene Ingebrigtsen og Karoline Bjerkli Grøvdal har gjort det sterkt de siste årene
  • fjelløp - mountain running - hvor 1848 Skåla Opp er det mest kjente norske løpet
  • motbakkeløp - fell running - som internasjonalt typisk brukes som betegnelse på utfordrende  terrengløp med bratte bakker i ulendt terreng og ofte på umerkede løyper utenfor stier og veier


Når det gjelder terrengultraløp samarbeider IAU tett med ITRA - International Trail Running Association - i gjennomføringen av offisielle internasjonale mesterskap. ITRA ble stiftet i 2013 og jobber med å definere, fremme og organisere sporten på verdensbasis. ITRA har både løpere og løpsarrangører som medlemmer. 

ITRA har etablert et klassifikasjonssystem for løp som benyttes til å gradere løpene i forhold til hvor krevende de er. ITRA gjennomgår søknader fra løpsarrangørene for å sertifisere løpene i forhold til vanskelighetsgrad. Denne sertifiseringen fungerer også som en kvalitetssikring slik at løpere fra hele verden kan konsultere ITRAs løpskalender og finne passende løp å delta i. Etter å ha fullført slike løp får løperne en prestasjonsscore innenfor de ulike kategoriene de har deltatt i samt en generell prestasjonsscore. Dette brukes til å generere rankinglister på verdensbasis - omtrent som ATP-ranking i tennis eller ELO-rating i sjakk.

Verdens mest anerkjente terrengultraløp er UTMB - Ultra-Trail du Mont Blanc. Pågangen for å delta i UTMB-løpene er så stor at arrangøren må avvise langt flere enn de som får delta. For å sikre at deltakerne er godt kvalifiserte til å gjennomføre bruker UTMB også ITRAs klassifikasjonssystem som et bevis for at løperne tidligere har klart å fullføre tilsvarende krevende løp. Løpsarrangører som har fått ITRA-klassifikasjon for sine løp kan søke om å få løpene godkjent også som kvalifiseringsløp til UTMB. Det er derfor ettertraktet å få denne godkjenningen og rettighet til å bruke logoen fra UTMB som viser at løpet er et "UTMB Qualifying Race".

Ytterligere anerkjennelse oppnår løp som inngår i internasjonale løpskaruseller. De viktigste for terrengultraløp er kanskje Ultra-Trail World Tour som er blitt arrangert siden 2014, samt Golden Trail Series som startet opp i 2018. I tillegg er det enkelte løp som har nærmest legendarisk status i kraft av sin historie og popularitet. Blant disse er Western States 100 (verdens eldste 100 miler), Badwater, Hardrock, UTMB, Comrades, Tor des Géants, Marathon Des Sables, Barkley, Dragons Back osv osv.

I Norge er det p.t. (2019) ingen nasjonale karuseller eller lignende for terrengultraløp, men siden 2016 har det vært arrangert NM i terrengultra. Arrangementer som har oppnådd NM-status så langt er Hornindal Rundt, Telemarks Tøffaste, Meråker Mountain Challenge, KRS Ultra (Kristiansand) og Molde 7Topper Ultra (NM-arrangør i 2020).

Antall terrengultraløp i Norge er i jevn økning, og det samme er antall deltakere. Kondis, ved primus motor Olav Engen, har den mest komplette terminlisten for ultraløp, og fører også statistikk over deltakere: https://www.kondis.no/ultra

Brief summary in English


IAAF recognized IAU as the governing body for ultra trail running. IAU collaborates with ITRA to organize official world championships for the 50k, 100k and 24 hour competitions. 

ITRA presents the following definition for Trail Running:

Trail-running is a pedestrian race open to all, in a natural environment (mountain, desert, forest, plain…) with minimal possible paved or asphalt road (which should not exceed 20% of the total course).

The terrain can vary (dirt road, forest trail, single track…) and the route must be properly marked (1).

The race is ideally – but not necessarily – in self-sufficiency or semi self-sufficiency (2) and is held in the respect for sporting ethics, loyalty, solidarity and the environment.

ITRA also classifies trail races on a scale from 1 to 6, where most races gaining 3 or more points (and some with 2 points) will have a racing distance larger than a marathon and hence count as ultra trail races. 

UTMB uses the ITRA classification to approve races as qualifying races for their range of UTMB competitions.